Fiber

Vi (som bostadsrättsförening) är medlemmar i samfällighetsföreningen Steha gs Fiber som levererat och äger den fiber vi har. Internet och telefoni samt möjlighet till TV levereras via fibern av Ownit.
 
Komma igång, hjälp, guider, driftstatus, felanmälan etc gör du hos ownits kundservice.
Även Stehags Fiber har bra information om exempelvis tekniken, det trådlösa nätverket och TV via fiber.