Värmepanna


Pannans ovandel
De allra flesta boende har denna modell.

Vredet för att ändra läge
Vredet uppe till höger används för att ändra mellan sommar- och vinterläge. 
0 = FÅR EJ SÄTTAS I DETTA LÄGE. Pannan är avstängd helt och hållet.
1 = Sommarläge (då det inte behövs någon värme på elementen, men varmvatten till kranarna)
2 = Värmeläge (detta läge är det normala)
3 = Reservläge (för nödkörning av pannan vid fel på styrsystemet)

Kontrollera regelbundet nivån!
Om trycket sjunker under 0,5 bar, gör en felanmälan så kommer Riksbyggen ut och kontrollerar pannan.

När pannan varit satt till sommarläge under sommaren och man ändrar till normalläge (värmeläge) fram på höstkanten, är det ett bra tillfälle att kontrollera vattennivån. Vid lägre tryck än 0,5 bar skall en felanmälan göras.

  
Pannans underdel

A: Stäng av vattnet - Skruva båda vred medurs för att stänga av vattentillförseln helt.
B: Ändra vattentemperatur - Vrid för önskad temperatur på det varmvatten som går ut till blandarna/kranarna.

A: Stänga av vattnet - Skruva medsols för att stänga av vattentillförseln helt.
B: Vattentemperatur - Sätt önskan temperatur på det varmvatten som går ut till blandarna/kranarna.