Historik

Vi har under årens lopp haft ett stort tegelarbete då frostskadad gul tegel bytts ut. Vi har också breddat den plåt under taket vid vinkeln på dom gula husen, samt bytt 1,5-planshusens takfönster.

Våra ytterdörrar har besiktigats och vi har beslutat att vi nu får mindre och runda fönster i ytterdörren samt grovköksdörren. Detta för att försvåra vid inbrott. Altandörren hos 1,5-planshusen får likadana fönster som nu finns. Dörrarna byts enbart vid behov.

Lekplatsen har också fått en ansiktslyftning för något år sedan och den hjälps vi åt att hålla fin vid en gemensam städdag på vårkanten. Den genomgår en årlig besiktning.

2019 Putsades samtliga husgrunder.
2016 Installerades fiber
2014 Genomfördes ett omfattande målningsarbete av trä och plåt.
2013 Byttes ventilationssystemen.