Renovering & Förändringar

Vid arbete som kräver särskilt tillstånd kan ni använda mallen  Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet och lämna den till någon i styrelsen så att beslut kan tas.
 

Inomhus

Om ni ska göra en förändring eller renovering som inte påverkar elinstallation, vatten, köksfläkt eller bärande konstruktion, går detta bra att göra utan att informera styrelsen. Exempel på arbeten som inte kräver godkännande är: tapetsering, byte av köksluckor, byte av golv i vardagsrummet (krävs dock vid byte av golv i BADRUM).

Däremot; ska du göra om köket och flytta vasken, eller flytta golvbrunnen i badrummet måste styrelsen informeras INNAN arbetet påbörjas. Det kan vara bra att informera styrelsen redan innan materiel till en renovering köps in.
 

Badrum

Husen är nu över 20 år och renoveringsbehoven närmar sig. För att försäkra oss om att det vid en badrumsrenovering går rätt tillväga så kontakta styrelsen i vanlig ordning. Vi har som många andra bostadsrättsföreningar beslutat att ge bidrag för att säkerställa att arbetet vid golvbrunnen görs enl. gällande normer. Dom golvbrunnar vi har idag håller inte för dagens säkerhetskrav. Vi bidrar med 7,5 % av ett prisbasbelopp (57 300 kr 2024), mot att arbetet utförs av auktoriserad firma. Riksbyggen (styrelsen) behöver då namn, personnr, kontonr samt clearingnr och exempelvis faktura eller offert som styrker arbetet.
Är du det minsta osäker så tag kontakt med styrelsen - något som alltid ska göras innan en större renovering påbörjas.
 

Utomhus

Vanliga förändringar som att dra upp buskar, anlägga trädgårdsland, sätta upp sandlåda, plantera eller liknande är inget som styrelsen behöver informeras om. Naturligtvis får man gärna göra det för att det ska gå att få en samlad historik på just ditt hus/tomt för en framtida köpare.
Dock: gäller din förändring staket (uppförande av nytt eller ersättning av befintligt), ombyggnad av uteplats eller nybyggnation, uppsättning av markiser eller liknande kräver godkännande av styrelsen. Observera att häckar samt träd i häcken tillhör föreningen och får således inte tas bort utan godkännande!

Är du osäker vad som gäller för just ditt projekt, kontakta styrelsen.