Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2016

Robert Olsson
Ordförande

Åsa Mathiasson
Vice ordförande

Christina Månsson
Sekreterare

Jacob Nilsson
Ledamot

Peter Bengtsson
Suppleant

Sonny Johannesson
Suppleant

Det går bra att maila på info@eslovshus18.se om ni vill komma i kontakt med oss.