Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2022/2023

Robert Olsson
Ordförande

Åsa Mathiasson
Vice ordförande

Jan Johansson
Ledamot

Christina Månsson
Suppleant/sekreterare

Tommy Petersson
Suppleant
 

Det går bra att maila på  info-styrelsen@eslovshus18.se om ni vill komma i kontakt med oss.