Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2020

Robert Olsson
Ordförande

Åsa Mathiasson
Vice ordförande

Jacob Skerfe
Ledamot

Christina Månsson
Suppleant/sekreterare

Jan Johansson
Suppleant

Det går bra att maila på  info-styrelsen@eslovshus18.se om ni vill komma i kontakt med oss.