Soptömning

Soptömning görs numera torsdagar (udda veckor). Ej tisdagar, som tidigare.